یک بررسی ساده : آن‌ها که ادامه دادند موفق شدند

در صفحه‌ی رتبه‌های برتر کانونی در کنکور 98 اسامی 50 رتبه‌ی برتر را ببینید . افرادی که رتبه‌های زیر 50کشوری را در سه رشته‌ی ریاضی و تجربی و انسانی کسب کردند مشاهده کنید .

یک بررسی ساده : آن‌ها که ادامه دادند موفق شدند


در صفحه ی رتبه های برتر کانونی در  کنکور 98  اسامی 50 رتبه ی برتر را ببینید . افرادی که رتبه های زیر 50کشوری را در سه رشته ی ریاضی و تجربی و انسانی کسب کردند مشاهده کنید . 

به تعداد آزمون هایی که دادند دقت کنید . به جز دو سه نفر همگی در اکثر آزمون ها شرکت کرده اند . تعداد آزمون هایشان زیاد است . پیوستگی شان زیاد است .  هم اکنون که به نیم سال دوم رسیده ایم مهم ترین کار این است که ادامه بدهید  و از برنامه جدا نشوید . حتی اگر نتایجی که تاکنون به دست آورده اید مورد انتظارتان نبوده ،  باز هم ادامه بدهید . موفقیت از آن کسانی است که حتی در دشواری ها مایوس نمی شوند ، تاب می آورند و ادامه می دهند.


رتبه های زیر 50 رشته تجربی 

ام و نام خانوادگی شهر رتبه کشوری رتبه در منطقه منطقه سابقه کانونی میانگین تراز کانون تعداد آزمون رشته قبولی دانشگاه قبولی
ایزدمهر احمدی نژاد تهران 1 1 منطقه 1 1 8161 8 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
محسن راستکار تبريز 2 2 منطقه 1 5 7857 80 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
فرهنگ امیری شيراز 3 3 منطقه 1 2 7699 48 پزشکي - نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز
رسا ظفری تبريز 4 4 منطقه 1 2 7972 33 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
امیررضا بسکابادی مشهد 6 6 منطقه 1 3 7777 60 پزشکي - نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد
گلسا مصباحی شيراز 7 7 منطقه 1 3 7678 70 پزشکي - نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز
ریحانه فرخی ملکی رشت 8 1 منطقه 2 3 7515 56 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
سیاوش کیانپور اهواز 9 2 منطقه 2 3 7905 40 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
امیرحسام زارع بيرجند 10 1 ايثارگر-5% 3 7693 67 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
سید مهدی زارع زاده ابركوه 10 1 ايثارگر-5% 3 7824 55 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
امیرمحمد سهرابی مفرد قم 12 4 منطقه 2 2 7902 50 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
ارشیا رمضان نژاد تهران 13 8 منطقه 1 1 7725 5 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
محمدصادق فلاحی زنجان 14 5 منطقه 2 2 7381 40 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
زهرا مرحمتی شيراز 16 10 منطقه 1 3 7454 39 پزشکي - نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز
پدرام عبداله پور بابل 17 6 منطقه 2 1 7139 16 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
عرفان آق‌‌ گنبد 18 2 منطقه 3 3 7730 62 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
سپهر صالحی عمران آمل 18 7 منطقه 2 3 7778 60 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
علی رضا دیانی دردشتی اصفهان 20 11 منطقه 1 2 7794 40 پزشکي - نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
حسین گله داری كرمان 21 8 منطقه 2 3 7837 45 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
سپیده پشت دار اردبيل 21 8 منطقه 2 4 7452 61 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
امیرسامان نوشک گرگان 23 10 منطقه 2 3 7944 50 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
حمیدرضا سعیدی زنجان 24 11 منطقه 2 5 7528 97 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
مبین اسدی قلعه نی تربت حيدريه 25 12 منطقه 2 4 7739 85 پزشکي - نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد
کیان رحمانی بوكان 26 3 منطقه 3 5 7874 85 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
فاطمه اصلی سما مشهد 27 12 منطقه 1 1 7514 25 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
محمدرضا آزاد قزوين 28 13 منطقه 2 2 7711 43 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قزوين
سیده فاطمه زهرا حسینی قم 29 14 منطقه 2 1 7539 25 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
کامیار عظیمی پور اهواز 30 3 ايثارگر-5% 3 7805 47 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
محمدرضا جعفری نژاد تالش 31 4 منطقه 3 1 7629 21 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
آناهید میثمی تهران 32 13 منطقه 1 3 7465 35 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
سمانه توتونچیان تبريز 33 14 منطقه 1 4 7893 87 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
حسین تاجدار شيراز 34 4 ايثارگر-5% 3 7440 51 پزشکي - نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز
زهرا سردار شيراز 35 5 ايثارگر-5% 2 7632 20 دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
هانیه سهیلی مقدم نيشابور 36 16 منطقه 2 1 7609 28 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
هانیه محمودزاده اروميه 37 17 منطقه 2 2 7734 34 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
زهرا نامور شيراز 38 5 منطقه 3 2 7567 31 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
علی سا محبی اروميه 39 18 منطقه 2 4 7708 42 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
پدرام پاسیار شيراز 41 17 منطقه 1 5 7867 82 پزشکي - نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز
خشایار اشکبوس خرم آباد 42 20 منطقه 2 3 7696 53 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
سجاد حمزه پور تهران 43 18 منطقه 1 3 7801 34 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
لاله نجفی دیارجان رشت 44 21 منطقه 2 5 7764 110 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
امیر رضا عباس نژاد تبريز 45 19 منطقه 1 4 7924 43 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
حسین اسکندری نیا اهواز 46 22 منطقه 2 4 7740 69 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
سجاد عمادی آمل 47 23 منطقه 2 4 7715 68 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
رضا رحیم زاده گورادل اردبيل 48 6 ايثارگر-5% 3 7310 52 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
پویا مرادی زاهدان 49 25 منطقه 2 3 7520 50 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهرانرتبه های زیر 50 رشته ریاضی 

نام و نام خانوادگیشهررتبه کشوریرتبه در منطقهمنطقهسابقه کانونیمیانگین تراز کانونتعداد آزمونرشته قبولیدانشگاه قبولی
علیرضا سخایی راداهواز11منطقه 25828373مهندسي برقدانشگاه صنعتي شريف - تهران
محمدصادق مجیدی یزدیتهران21منطقه 11817311مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
دانا افاضلیتهران3

175855

آریا جلالیلاهيجان42منطقه 23780846مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
علی عباسیشهركرد53منطقه 21748217مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
سیدارشان دلیلیساري64منطقه 23803541مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
پارسا امینیمشهد73منطقه 11806621مهندسي مکانيکدانشگاه صنعتي شريف - تهران
فاطمه جعفریتهران84منطقه 13821241مهندسي برقدانشگاه صنعتي شريف - تهران
مهران منتظرتفت95منطقه 22824940مهندسي برقدانشگاه صنعتي شريف - تهران
محمدمهدی ابوترابیتهران105منطقه 14791659مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
محمدباقر سلطانیشيراز116منطقه 13809840مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
سهیل مهدی زاده ذوالپیرانیتهران138منطقه 13769224مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
حمیدرضا ده باشی قربانعلیتهران149منطقه 12798112مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
اشکان خادمیانقائم شهر156منطقه 23786938مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
یونس پیربداقیاراك167منطقه 22804341مهندسي برقدانشگاه صنعتي شريف - تهران
یاسمن زلفی موصلوشيراز1710منطقه 12821451مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
محمد چراغیايلام181منطقه 31760214مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
شقایق امامیرشت192منطقه 34793476فيزيکدانشگاه صنعتي شريف - تهران
شایان محمدی کوبیجاریرشت228منطقه 21755319مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
امیررضا فلفلیاناصفهان2313منطقه 14770642مهندسي عمراندانشگاه صنعتي شريف - تهران
حسین آقائی آرائیشيرگاه249منطقه 268028113مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
سیدپارسا نشاییرشت2510منطقه 21805720مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
علی مورکیان علی آباديزد262ايثارگر-25%2766330مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
مهیار افشارلاهيجان2712منطقه 21785127مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
امیرعلی رفیع زاده شاهیقائم شهر2813منطقه 23780641مهندسي برقدانشگاه صنعتي شريف - تهران
امیرحسین باقریقم3114منطقه 22772440مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
محمدرضا مفیضیيزد321ايثارگر-5%2794637مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
رضا علی پورآهنگربابل3416منطقه 21688616مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
سیدعلی نجیبیشيراز3517منطقه 16810780مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
علی مهدوی فركاشان3617منطقه 21763419مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
محمدامین کرمیتهران382ايثارگر-5%3764217مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
سیدمحمدپوریا ممتاز اصفهانیاصفهان3918منطقه 11766125مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
صادق محمودآبادیگناباد4020منطقه 27707989مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
پیام روحانیزنجان4121منطقه 25740669مهندسي مکانيکدانشگاه صنعتي شريف - تهران
سیدپارسا قزوینیاصفهان4421منطقه 15759646مهندسي مکانيکدانشگاه صنعتي شريف - تهران
علی شناس خوشتهران4522منطقه 13771234مهندسي مکانيکدانشگاه صنعتي شريف - تهران
محمد هجریكرج4722منطقه 258212103مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران
علیرضا شفاعیتهران4824منطقه 12778921مهندسي برقدانشگاه صنعتي شريف - تهران
آرش توانگرتهران4925منطقه 13772938مهندسي کامپيوتردانشگاه صنعتي شريف - تهران

 


رتبه های زیر 50 رشته انسانی

نام و نام خانوادگیشهررتبه کشوریرتبه در منطقهمنطقهسابقه کانونیمیانگین تراز کانونتعداد آزمونرشته قبولیدانشگاه قبولی
مریم اسماعیلیتهران21ايثارگر-5%3755425حقوقدانشگاه تهران
سیده آمنه موسوی لقمانبهار42منطقه 25821476روانشناسيدانشگاه تهران
محمدعرفان هوشیاریتهران74منطقه 14798761کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضاييدانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
آتنا طاهریتهران8

177432

محمدحسین سه دهیتهران9

2806011

ملیکا دادخواهاصفهان107منطقه 12761028

سیدطه حسینیشيراز118منطقه 11806926حقوقدانشگاه تهران
هنگامه نجاتیقائم شهر134منطقه 21765127حقوقدانشگاه تهران
الناز موسویميانه143ايثارگر-5%3802543حقوقدانشگاه تهران
ابوالفضل سهیلی پوريزد207منطقه 22707619حقوقدانشگاه تهران
نازنین قاسمیشيروان232منطقه 367991103روانشناسيدانشگاه تهران
زهرا عبدی حاجیکلائیساري258منطقه 22800833آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي مازندرانپرديس فاطمه الزهرا(س) ساري
سعید قزیسبزوار289منطقه 24822826مديريت ماليدانشگاه تهران
میرحسین عظیمیتبريز3019منطقه 13765050علوم قضاييدانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
زهرا رمضانیتهران3221منطقه 187842125روانشناسيدانشگاه تهران
مهلا معماریقزوين3410منطقه 24778062اقتصاددانشگاه تهران
محمدجواد یوسفیآمل4111منطقه 22797342علوم قضاييدانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
فاطمه صادقیبجنورد4412منطقه 23775347حقوقدانشگاه تهران
محمدمهدی احمدپورسامانیقم4613منطقه 21755628کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضاييدانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
میرعلی آرمان مهربناب475ايثارگر-5%3770161کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضاييدانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
کارو شهبازیسنندج4815منطقه 25790684حقوقدانشگاه تهران