جلوگیری از کمبود وقت در جلسه‌ی آزمون

برای مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون یک پیشنهاد مختصر و البته قابل دسترسی به شما می‌کنم.

جلوگیری از کمبود وقت در جلسه‌ی آزمون

برای مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون یک پیشنهاد مختصر و البته قابل دسترسی به شما می‌کنم. سعی کنید در خانه تست‌ها را به صورت مجموعه‌ای حل کنید و برای این تست‌ها زمان‌بندی مطابق آزمون داشته باشید. بهتر است زمانی که در خانه برای حل سؤالات در نظر می‌گیرید چند دقیقه‌ای کم‌تر از زمان استاندارد باشد. در این صورت زمان کافی برای کنار آمدن با فضا و کنترل استرس خود در جلسه‌ی آزمون را خواهید داشت.

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید