نمونه سوالات تستی مطالعات آمادگی آزمون11بهمن چهارم دبستان+پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس مطالعات آمادگی آزمون 11 بهمن چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات تستی مطالعات آمادگی آزمون11بهمن چهارم دبستان+پاسخ

نمونه سوال تستی درس مطالعات آمادگی آزمون 11 بهمن چهارم دبستان صفحه های2 تا 50+ پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس مطالعات آمادگی آزمون 11 بهمن چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل