نمونه سوالات تستی هدیه هاآمادگی آزمون 11 بهمن سوم دبستان+پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه‌ها آمادگی آزمون 11 بهمن سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات تستی هدیه هاآمادگی آزمون 11 بهمن سوم دبستان+پاسخ

نمونه سوال تستی درس هدیه ها آمادگی آزمون 11 بهمن سوم دبستان صفحه های2 تا 55+ پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه ها آمادگی آزمون 11 بهمن سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل