آزمونک 50 سؤالی زیست‌شناسی - متناسب با 11 بهمن - سالار طالبی

آزمونک 50 سؤالی زیست‌شناسی - متناسب با 11 بهمن - سالار طالبی- قابل مشاهده در لینک بالا:

آزمونک 50 سؤالی زیست‌شناسی - متناسب با 11 بهمن - سالار طالبی

دوازدهمی‌های عزیز سلام

سالار طالبی آزمونک 50 سؤالی زیست‌شناسی موجود در فایل پیوست را ارائه کرده است.


موفق و کامیاب باشید.