چگونه درعربی کنکور موفق شوم؟

قسمت لغات درس عربی از نوع مباحث حفظی است، یعنی برای یادگیری آن‌ها نیاز به استدلال نیست و باید با تکرار و مرور فراوان حفظ شوند.

چگونه درعربی کنکور موفق شوم؟

١- قسمت لغات درس عربی از نوع مباحث حفظی است، یعنی برای یادگیری آن‌ها نیاز به استدلال نیست و باید با تکرار و مرور فراوان حفظ شوند. برای یادگیری این مبحث از برگه‌نویسی  جعبه لایتنراستفاده نمایید. جعبه‌ی لایتنر حاوی برگه‌های کوچکی است که یک طرف آن لغت می‌نویسید و در سمت دیگر آن مترادف یا جمله‌ای که معنی آن کلمه را به شما یادآور می‌شود نوشته می‌شود. لغات را در این برگه‌ها یادداشت کنید و سعی کنید معنی کلمات را در جمله یاد بگیرید. همچنین لغات خود را به دفعات مرور کنید.

۲- در صورتی که در سال‌های پایه در این درس تسلط کافی داشته‌اید، در قسمت قواعد و ترجمه، لازم است جزوه و کتاب درسی خود را مطالعه کرده و سپس تست آموزشی بزنید. به این نکته توجه داشته باشید که حتما تست‌های ترکیبی و جامع را در برنامه‌ی مطالعاتی خود قرار دهید.

۳- در صورتی که درسال‌های پایه در این درس تسلط کافی نداشته‌اید، ابتدا قواعد جزوه و کتاب درسی را مطالعه کنید، حتما تمرین‌های کتاب درسی را حل کنید و هر درس را خط‌به‌خط مطالعه کرده و سعی کنید جملات را تجزیه و تحلیل و آن‌ها را معنی کنید. در نهایت برای حل تست ابتدا تست‌های موضوعی را تمرین کرده و پس از تثبیت یادگیری خود، تست‌های ترکیبی را نیز حل کنید.

۴- قسمت درك مطلب عربي يكي از مباحثي است كه بايد با تمرين و تكرار فراوان در آن به تسلط رسيد. زيرا اين قسمت هم به ترجمه و هم به قواعد نياز دارد. در قسمت سؤالات درک مطالب سعی کنید هنگام حل تست‌، لغات جدید آن را وارد برگه‌های خود نمایید. همچنين به دليل اينكه بيشتر تست‌هاي اين قسمت تحليل صرفي هستند، بايد قواعد را به صورت تركيبي تست بزنيد. حتما هفته‌اي ١ الي ٢ بار تست درك مطلب عربي کار کنید.

بنابراین با انتخاب شیوه‌ی صحیح مطالعه و تمرین در هر قسمت درس عربی و حل تست‌های آموزشی به تعداد زیاد در این درس می‌توانید به تسلط بالایی در آزمون سراسری دست پیدا کنید.