مجموعه تست ریاضی ششم دبستان با سختی متوسط ویژه آزمون 11 بهمن

مجموعه تست ریاضی ششم دبستان با سختی متوسط ویژه آزمون 11 بهمن همراه با پاسخ تشریحی

مجموعه تست ریاضی ششم دبستان با سختی متوسط ویژه آزمون 11 بهمن

سلام ششمی ها

مجموعه تست ریاضی را برایتان تهیه کرده ایم تا میزان امادگی خود را برای آزمون 11 بهمن محک بزنید.