دور زدن سیستم ایمنی با مخفی کردن داروها در گلبول‌های قرمز

محققان کانادایی فناوری ابداع کرده‌اند که گلبول‌های قرمز خون را از مولکول‌های دارویی پر کرده و سپس این داروها را در یک مکان خاص به بدن منتقل می‌کند.

دور زدن سیستم ایمنی با مخفی کردن داروها در گلبول‌های قرمز

محققان کانادایی فناوری ابداع کرده‌اند که گلبول‌های قرمز خون را از مولکول‌های دارویی پر کرده و سپس این داروها را در یک مکان خاص به بدن منتقل می‌کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی اطلس نیوز، محققان دانشگاه «مک مستر» در کانادا این گلبول‌های قرمز را «ابرگلبول های قرمز خون انسان» می‌نامند. در فناوری ابداعی این محققان، گلبول‌های معمولی قرمز خون با مولکول‌های ساختگی دارویی پر شده و سلول هیبریدی قدرتمندی ایجاد می‌شود که برای ارائه داروها در مکان‌های خاص در بدن طراحی شده‌اند.

اکنون تعدادی از روش‌های ارائه دارو در دست ابداع قرار دارند؛ برای این منظور محققان ذرات جدید پیچیده مصنوعی می‌سازند که برای ورود به بدن و رسیدن به یک مقصد خاص با دقت باورنکردنی طراحی می‌شوند. البته سیستم ایمنی بدن ما اساساً به گونه طراحی شده است که هر ترکیب خارجی که وارد بدن می‌شود را شکار کرده و از بین می‌برد، بنابراین کارایی این ذرات اغلب محدود می‌شود.

یک روش برای فرار از دفاع طبیعی بدن این است که مولکول درمانی درون سلولی از خود بدن پنهان شوند. گلبول‌های قرمز یکی از فراوان‌ترین سلول های بدن انسان است و تحقیقات قبلی نشان داده‌اند که آنها می‌توانند حامل مناسبی برای بارهای درمانی باشند.

در این مطالعه جدید که در مجله Advanced Biosystems منتشر شده است، محققان روشی جدید جالبی را توصیف می‌کنند که به موجب آن سلول‌های قرمز خون اساساً با یک لیپوزوم مصنوعی به عنوان حامل انواع مختلفی از مولکول‌های دارویی خالی و پر می‌شوند. 

«مایکل راینشتادتر» ، مشاور ارشد این مطالعه می‌گوید: این سلول‌های قرمز را ابر گلبول‌های قرمز خون انسان می‌نامیم و تصور می‌کنیم که آنها می‌توانند به صورت حاملین مخفی دارو عمل کنند تا سیستم ایمنی بدن ما را دور بزنند.

این مطالعه جدید یک طراحی اثبات مفهومی را ارائه می‌دهد که چگونگی طراحی این مولکول‌های هیبریدی را به طور مشخص بیان می‌کند. 
 

منبع :