انتخاب درست

کم‌تر از پنج ماه تا کنکور سراسری باقی مانده است. دانش‌آموزان زمان برای آزمون و خطا در ارتباط با منابع مطالعاتی خود ندارند.

انتخاب درست

کم‌تر از پنج ماه تا کنکور سراسری باقی مانده است. دانش‌آموزان زمان برای آزمون و خطا در ارتباط با منابع مطالعاتی خود ندارند. اگر دانش‌آموزی تا کنون به ثبات خاطر در زمینه‌ی منابع کنکور نرسیده است باید با توجه به منابعی که دانش‌آموزان درسال گذشته به وسیله‌ی آن‌ها به نتایج قابل‌قبولی دست یافتند منابع خود را انتخاب کند.

منبعی در این زمان قابل‌قبول و مفید است که سوال‌های کنکورهای گذشته را به صورت طبقه‌بندی‌شده داشته باشد و تیپ‌بندی سوالات تالیفی آن نزدیک یا مشابه به سوالات کنکور و با استناد به کتاب درسی باشد. منبعی را انتخاب کنید که تغییرات کتاب درسی را به خوبی لحاظ کرده باشد.

فارغ‌التحصیل‌های نظام جدید بیشتر از سایر دانش‌آموزان باید به تغییرات کتاب‌های تستی خود حساس باشند. در این زمینه کتاب‌های آبی کانون می‌توانند مفید واقع شوند، چرا که علاوه بر ویژگی‌های یاد شده تعداد تست‌های معقولی در هر مبحث دارند که به صورت جامع تیپ سوالات مختلف را در بر می‌گیرد و علاوه بر آن امکان مرور را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

برای بیش‌تر دانش‌آموزان نتایج و درصدهایی که در آزمون به دست می‌آورند با نتایجی که در شرایط غیر از آزمون کسب می‌کنند متفاوت است. یکی از راه‌های افزایش درصد در جلسه‌ی آزمون تمرین تست زمان‌دار قبل از آزمون است. کتاب‌های سه‌سطحی در این زمینه می‌تواند به شما کمک کند. به علاوه این کتاب مدیریت زمان شما را در جلسه بهبود می‌بخشد.

دانش‌آموزان می دانندکه باید سوال‌های کنکور سراسری را به صورت آزمون‌های جامع تمرین کنند. اما به این نکته باید توجه کنند که برای بررسی پاسخ این آزمون‌ها باید منبع معتبری را انتخاب کنند. دفترچه‌ها وکتاب‌های زیادی در طی این سال‌ها متناسب با کنکور‌ها به چاپ رسیده است که باید با دقت این منابع بررسی شوند و بهترین منبع توسط دانش‌آموزان انتخاب گردد. کانون در این زمینه نیز دانش‌آموزان را تنها نگذاشته و هر سال با انتشارکتا‌ های زرد در این زمینه به آن‌ها کمک کرده است. لازم به ذکر است کتاب‌های زرد هر سال توسط بهترین اساتید کنکور توصیه می‌شود. این کتاب‌ها به علت ویرایش و بررسی دقیق کم‌ترین میزان خطا را در پاسخ‌گویی دارند و پاسخ‌ها کاملا منطبق بر کتاب درسی است.

با آرزوی موفقیت برای همه ی دانش‌آموزان