کارنامه‌ی 5 نوع درس، یک ابزار کاربردی

در جعبه‌ابزارکارنامه انواع کارنامه‌ها موجود است و دلیل اینکه اسم جعبه‌ابزار برای این ابزار استفاده شده است این است که کارنامه‌های موجود در آن هرکدام برای استفاده‌ی خاصی طراحی شده‌اند و کاربردی دارند.

کارنامه‌ی 5 نوع درس، یک ابزار کاربردی

در جعبه‌ابزارکارنامه انواع کارنامه‌ها موجود است و دلیل اینکه اسم جعبه‌ابزار برای این ابزار استفاده شده است این است که کارنامه‌های موجود در آن هرکدام برای استفاده‌ی خاصی طراحی شده‌اند و کاربردی دارند. هر کس به فراخور نیاز خود و با کمک مشاورش از یک یا چند تا از این ابزارها که همگی برای شناخت خود و پیشرفت هستند، استفاده می‌کند.

در این‌جا می‌خواهم یکی از مهم‌ترین ابزار این جعبه‌ابزار یعنی کارنامه‌ی 5 نوع‌درس را برایتان تشریح کنم. یک سوال بسیار مهم این است که آیا استفاده از این ابزار را بلد هستیم؟ آیا می‌دانیم کی و کجا از آن استفاده کنیم؟ اگر بخواهیم وضعیت خود را در یک درس بررسی کنیم بهترین کارنامه یا کارنامه‌ها که اطلاعات جامعی از وضعیت شما در درس‌ها را ارائه می‌کند کدام است و اینکه از کجا متوجه می‌شوید در کدام درس نیاز به توجه ویژه دارید؟

اگر به سراغ کارنامه‌ی آزمون برویم شاید بگویید من فلان درس را در این 2 هفته نخواندم، ولی کارنامه‌ی 5 نوع درس دقیقا منطبق بر عملکرد شما در چند دوره آزمون است و وضعیت کلی شما را نشان می‌دهد. نکته‌ی مهم‌تر اینکه شما را با خودتان مقایسه می‌کند نه با دیگران و این‌جاست که متوجه می‌شوید به کدام درس کم‌توجهی کرده‌اید و یا روش خواندنتان اشتباه بوده و کدام روشتان برای کدام درس صحیح است. در این‌جا می‌توانید به‌راحتی از درس‌های نقاط قوت خود الگو بگیرید و به بقیه‌ی درس‌ها تعمیم دهید.