کتاب‌های سه‌سطحی ابزار موفقیت هستند

کتا‌ب‌های سه‌سطحی دو ویژگی دارند: این کتاب شامل سوالات نسبتا دشوار، دشوار و دشوارتر است.

کتاب‌های سه‌سطحی ابزار موفقیت هستند

کتا‌ب‌های سه‌سطحی دو ویژگی دارند:

این کتاب شامل سوالات نسبتا دشوار، دشوار و دشوارتر است.

تک‌تک سوال‌های این کتاب شناسنامه‌دار بوده و بر اساس آمار و میزان مراجعه به سوالات در کانون انتخاب شده است.

در کتاب‌های سه‌سطحی چون تست‌ها از سطح نسبتا دشوار شروع می‌شوند می‌توان گفت تمام دانش‌آموزان می‌توانند از این کتاب کمک بگیرند تا با استفاده از سوال‌های این کتاب تراز و تعداد تستی که کار می‌کنند افزایش یابد. دانش‌آموزان با هر وضعیت درسی می‌توانند از این کتاب استفاده کرده و به افزایش تراز خود کمک کنند.

کتاب‌های سه‌سطحی به علت حجم کمی که دارند به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا در زمان کم‌تری نسبت به سایر کتاب‌ها به سوالات این کتاب پاسخ دهند و این مدیریت زمان به ویژه در آزمون‌های ایستگاه جبرانی مهم است.

دانش‌آموزان هم در زمان آزمون‌ها و هم در زمان امتحانات می‌توانند از سوالات این کتاب استفاده‌ی بهینه داشته باشند و موفق‌تر از گذشته عمل کنند .

مطالب مرتبط