تعادل‌های مهم

برنامه‌ی راهبردی کانون به بهترین شکل ممکن درس‌های پایه‌های دهم و یازدهم را با درس‌های پایه‌ی دوازدهم تلفیق کرده و مسیر روشنی را فراروی دانش‌آموزان قرار می‌دهد.

تعادل‌های مهم

برنامه‌ی راهبردی کانون به بهترین شکل ممکن درس‌های پایه‌های دهم و یازدهم را با درس‌های پایه‌ی دوازدهم تلفیق کرده و مسیر روشنی را فراروی دانش‌آموزان قرار می‌دهد؛ اما در عین حال، دوازدهمی‌ها در هماهنگ‌کردن برنامه‌ی مدرسه با برنامه‌ی راهبردی، با سؤال‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

تعداد درس‌هایی که باید بخوانم تقریباً سه برابر شده است. چه‌کار کنم؟ اولین نکته این است که اگر تعداد و حجم درس‌ها نسبت به سال یازدهم سه برابر شده، شما نیز باید تلاش خود را نسبت به سال قبل تا جایی که امکان دارد، افزایش دهید.

اولویت با مدرسه است یا برنامه‌ی راهبردی؟ قطعاً اولویت با مدرسه است. برنامه‌ی راهبردی نیز با برنامه‌ی آموزش‌وپرورش هماهنگ است و البته کمی عقب‌تر. اگر در یک یا دو درس، ناهماهنگی بود، آن را با روش‌های زیر حل کنید:

۱. می‌توانید این مبحث را آزمون ندهید و در ایستگاه‌های جبرانی و سکوی‌های مقایسه‌ای مطالعه کنید (در برنامه‌ی راهبردی تقریباً هر مبحث چهار بار تکرار می‌شود).

۲. اگر درس ساده‌ای است، پیش‌خوانی کنید. در صورت داشتن زمان، از سایت کانون (برنامه‌ی هر روز یک درس) یا دی‌وی‌دی‌‌های آموزشی استفاده کنید.

چگونه زمان را بین درس‌های پایه و دوازدهم تقسیم کنم؟ درس‌های دوازدهم را در روز‌های مدرسه به‌نحوی مطالعه کنید که بتوانید روزهای تعطیل را به درس‌های پایه اختصاص دهید. اگر بتوانید هم‌زمان با دوازدهم، مباحث مرتبط و ترکیبی از پایه را نیز بخوانید، در یادگیری‌تان بسیار مؤثر خواهد بود.

امور مدرسه را چگونه با برنامه‌ی راهبردی هماهنگ  کنم؟ هر روز، زمان مطالعه‌‌ی خود را به دو بخش تقسیم کنید. بخش اول را به برنامه‌ی راهبردی و بخش دیگر را به درس‌های مدرسه اختصاص دهید.

برای حل تست و مطالعه‌ی تشریحی چگونه زمان بگذارم؟ کنکوری‌ها باید بدانند که صرف‌نظر از 30درصد تأثیر نمر‌ه‌های امتحان نهایی در آزمون سراسری، راه‌حل تست از مطالعه‌ی دقیق تشریحی می‌گذرد. بین این دو نوع مطالعه‌ (تستی و تشریحی) تفاوتی قائل نشوید. طوری تشریحی بخوانید که گویی می‌خواهید آزمون تستی بدهید؛ یعنی بسیار دقیق و جزئی. کسانی که بین این دو روش مطالعه تفکیک قائل می‌شوند، زمان زیادی را با دوباره‌خوانی هدر می‌دهند.