چرا در جلسه‌ی 5‌نفر‌ه‌ی بهمن‌ماه شرکت کنیم؟

شما می‌خواهید روی یک خط راست حرکت کنید و نمی‌دانید انتهای این خط کجاست. حال اگر از این خط انحراف پیدا کنید چه خواهدشد؟

چرا در جلسه‌ی 5‌نفر‌ه‌ی بهمن‌ماه شرکت کنیم؟

شما می‌خواهید روی یک خط راست حرکت کنید و نمی‌دانید انتهای این خط کجاست. حال اگر از این خط انحراف پیدا کنید چه خواهدشد؟ آیا اگر در ابتدای کار متوجه اشتباهاتتان شوید راه برگشت آسان‌تری دارید یا در انتهای کار؟ خب مسلما در ابتدای کار، اصطلاح مسیر راحت‌تر است. آیا خودتان می‌توانید متوجه این انحراف شوید؟ مسلما برای اکثر دانش‌آموزانی که برای بار اول کنکور می‌دهند این کار بسیار سخت است، چون اکثر آن‌ها نمی‌دانند چه چیزی در انتظار آن‌هاست. ولی مشاوران کانون و پشتیبانان این راه را به سلامت و با رتبه‌های عالی طی کرده‌اند و بارها هدایت دیگر افراد را در این راه پر فراز و نشیب بر عهده داشته‌اند.

کانون با برگزاری جلسات 5نفره می‌خواهد به شما بگوید که باید راه شما بررسی شود و اگر از مسیر صحیح رسیدن به هدف انحراف پیدا کردید، یک یا چند نفر هستند که می‌توانند شما را به مسیر درست هدایت کنند. ولی اگر این جلسات به‌موقع نباشد حتما این انحراف زیاد شده و آن وقت جبران آن بسیار سخت است.