نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان -آمادگی آزمون 11 بهمن- هفتم

توصیه می‌کنم سوالات ریاضی تیزهوشانزیر را قبل از آزمون 11 بهمن حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید

نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان -آمادگی آزمون 11 بهمن- هفتم

توصیه می کنم سوالات ریاضی تیزهوشانزیر را قبل از آزمون 11 بهمن حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.