نمونه سوالات علوم-آمادگی آزمون 11 بهمن - هفتم

توصیه می‌کنم سوالات ریاضی زیر را قبل از آزمون 11 بهمن حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید

نمونه سوالات علوم-آمادگی آزمون 11 بهمن - هفتم

توصیه می کنم سوالات ریاضی زیر را قبل از آزمون 11 بهمن حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.