مجله کنکوری‌ها(مجله سرای دانش 82): همراه با 5 گفت‌وگوی خواندنی

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 82مجله‌ی سرای دانش (11 بهمن) را که برای کنکوری‌ها (دوازدهمی‌ها و فارغ‌التحصیلان) و دوازدهم هنرستانی‌ها منتشر شده است، دانلود کنید.

مجله کنکوری‌ها(مجله سرای دانش 82): همراه با 5 گفت‌وگوی خواندنی

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 82مجله‌ی سرای دانش (11 بهمن) را که برای کنکوری‌ها (دوازدهمی‌ها و فارغ‌التحصیلان) و دوازدهم هنرستانی‌ها منتشر شده است، دانلود کنید.

در این آزمون مجله‌ی سرای دانش برای کنکوری‌های تجربی و ریاضی به رنگ آبی و برای کنکوری‌های انسانی، هنر، زبان و هنرستان به رنگ سبز منتشر شده است.


مجله کنکوری‌ها(مجله سرای دانش 82): همراه با 5 گفت‌وگوی خواندنی

مجله کنکوری‌ها(مجله سرای دانش 82): همراه با 5 گفت‌وگوی خواندنی


منبع :