ساجد کنفی لسکوکلایه:از روستای لسکوکلایه تا عمران ارومیه

ساجدکنفی لسکوکلایه از روستای لسکوکلایه هستم. از سال تحصیلی 91 بورسیه کانون شده

ساجد کنفی لسکوکلایه:از روستای لسکوکلایه تا عمران ارومیه

ساجدکنفی لسکوکلایه از روستای لسکوکلایه هستم. از سال تحصیلی 91 بورسیه کانون شده و به مدت دوسال درآزمون های قلم چی شرکت می کردم.در سال 93 درکنکور رشته ریاضی شرکت کرده و رتبه منطقه 4432را کسب کرده و در رشته مهندسی عمران در دانشگاه ارومیه واحد خوی قبول شدم.