زمان مطالعه برای درس‌های عمومی

از حیث زمان لازم جهت مطالعه‌ی درس‌های عمومی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

زمان مطالعه برای درس‌های عمومی

از حیث زمان لازم جهت مطالعه‌ی درس‌های عمومی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که بهتر است به صورت تک درس مطالعه شوند و روزها و زمان‌های کاملاً مشخص برای این درس‌ها اختصاص داده شود. برخی دیگر بنا به خاصیت دشواری کم‌تر در یادگیری درس‌های عمومی بر این باورند که مطالعه‌ی این درس‌ها بهتر است در کنار درس‌های تخصصی و همراه با در نظر گرفتن ساعات مطالعه‌ی کوتاه انجام شود و با این روش می‌توان به نتایج دلخواه رسید. اما باید این نکته را گوشزد کرد که درس‌های عمومی در کنکور سراسری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و نیاز به مطالعه‌ی جدی و تلاش هدف‌دار منطبق با برنامه دارند و بهتر است هر روز در کنار مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی، به تناسب و با حفظ تعادل، درس‌های عمومی نیز مورد توجه قرار گیرند.