ارزیابی آزمون، شرط اصلی موثر بودن

شرط اصلی تاثیرپذیری از شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون، ارزیابی آزمون است و آزمون بدون ارزیابی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

ارزیابی آزمون، شرط اصلی موثر بودن

شرط اصلی تاثیرپذیری از شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون، ارزیابی آزمون است و آزمون بدون ارزیابی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

همه ملزم هستند پس از بازگشت از آزمون، دفترچه‌ی سوالات را ارزیابی نموده و درست یا غلط بودن سوالات حل شده توسط خود را مشخص کنند. باید در همان روز آزمون بدانید سوالی که به نظرتان درست پاسخ داده‌اید واقعاً درست است یا خیر و اگر روی پاسخ سوالی شک داشتید علت چیست. البته خستگی جسمی و فکری دانش‌آموزان در روز آزمون غیرقابل انکار است، اما آن همه زحمت بدون ارزیابی سوالات نتیجه‌ای نخواهد داشت. دانش‌آموزان می‌توانند ارزیابی آزمون را به بعدازظهر روز آزمون موکول کنند، ولی این کار حتما باید انجام شود. یکی از بهترین ابرازی که در آزمون‌های جمع‌بندی و پایان نیم سال و همچنین دوران طلایی نوروز برای ارزیابی می‌توانید ازآن استفاده کنید جزوه ­ی هوشمند است. این کتاب تمام یادگیری‌های ناقص شما را در بر می‌گیرد و منبعی مناسب برای مرور آن‌ها است.