یادگیری از طریق کامنت‌ها (شیمی) - لیست مباحث (آزمون 11 بهمن)

منتخب پرسش و پاسخ‌های درس شیمی طبق روال سه شنبه‌ی هر هفته برای شما دانش آموزان عزیز آماده می‌شود

یادگیری از طریق کامنت‌ها (شیمی) - لیست مباحث (آزمون 11 بهمن)

باسلام ...

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند ... بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان ، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

مرور هدفمند و سازمان‌دهي شده اساسي‌ترين عامل حفظ مطالب خوانده شده است. با استفاده از منتخب پرسش و پاسخ های درس زیست مطابق برنامه راهبردی که در زیر ارائه گردیده است مروری سریع بر مطالب داشته باشید و با سوالات سایر دانش آموزان آشنا شوید .

منتخب پرسش و پاسخ های درس شیمی طبق روال سه شنبه ی هر هفته برای شما دانش آموزان عزیز آماده می شود در مرور کامنت ها مباحث مهم زیست که بیشترین کامنت را به خود اختصاص داده بودند که نشان از اهمیت این مباحث دارد.

امیدواریم با مرور این پرسش و پاسخ ها شما نیز جواب سوالات خود را بیابید و یادگیری خود را کامل کنید.


برای مشاهده مطالب روی عنوان هر مطلب کلیک نمایید


دوازدهم ریاضی:

 1. یادگیری از طریق کامنت‌ها (شیمی دهم، کل کتاب) آزمون 11 بهمن

 2. یادگیری از طریق کامنت‌ها (شیمی یازدهم، کل کتاب) آزمون 11 بهمن


 3. دوازدهم تجربی:

 4. یادگیری از طریق کامنت‌ها (شیمی دهم، کل کتاب) آزمون 11 بهمن

 5. یادگیری از طریق کامنت‌ها(شیمی یازدهم،کل کتاب) آزمون 11 بهمن


 6. یازدهم ریاضی:

 7. یادگیری از طریق کامنت‌ها (شیمی یازدهم، فصل1و2 ) آزمون 11 بهمن


 8. یازدهم تجربی:

 9. یادگیری از طریق کامنت‌ها (شیمی یازدهم،فصل1و2 ) آزمون 11 بهمن


 10. دهم ریاضی و تجربی:

 11. یادگیری از طریق کامنت‌ها (شیمی دهم، فصل1و2 ) آزمون 11 بهمن