عادل اسدی : از روستای طهماسب آباد تا مهندسی عمران اصفهان

من عادل اسدی از روستای طهماسب آباد توابع شهرستان ابهر استان زنجان هستم

عادل اسدی : از روستای طهماسب آباد تا مهندسی عمران اصفهان

من عادل اسدی از روستای طهماسب آباد توابع شهرستان ابهر استان زنجان هستم از سال 92 به کانون آمدم و 2 سال در آزمونهای بنیاد علمی آموزشی قلم چی به صورت بورسیه شرکت کردم و در سال 94 با رتبه1236  در رشته عمران دانشگاه اصفهان قبول شدم.