حذفیات منابع کنکور سراسری 99 اعلام شد

در ادامه حذفیات منابع کنکور 99 که توسط سازمان سنجش اعلام شده است را دانلود کنید...

حذفیات منابع کنکور سراسری 99 اعلام شد

در ادامه حذفیات منابع کنکور 99 که توسط سازمان سنجش اعلام شده است را دانلود کنید...

در قسمت فایل های ضمیمه می توانید این مطالب را دانلود کنید.حذفیات نظام جدید کنکور 99حذفیات نظام قدیم کنکور 99