یادگیری از طریق کامنت‌ها (زیست ، گوارش ) آزمون 11 بهمن

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند...بارها با ارائه‌ی مطالب کامنت‌ها خدمت شما عزیزان، این مطلب تایید شده است که کامنت‌های سایت

یادگیری از طریق کامنت‌ها (زیست ، گوارش ) آزمون 11 بهمن

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند...بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس زیست و مبحث گوارش را آماده کرده ایم تا بتوانید با مرور پرسش و پاسخ های سایر دانش آموزان در مورد این مبحث شما نیز پاسخ پرسش های خود را بیابید و از راهنمایی های سایر دانش آموزان بهره مند شوید.


نام کاربرکامنت/پاسخ کامنتکامنتمقطعمبحثتاریخ
کاربر سایتکامنتباسلامآیا محل اتمام گوارش شیمیایی در پرندگان پیش معده است؟دهمگوارش13981024
پوریا رستمی، دهم تجربی - شیراز - میانگین تراز 7692پاسخ کامنتخیر کیسه معده محل اتمام گوارش شیمیایی هستدهمگوارش13981024
سپیده نجفى - گروه آزمونپاسخ کامنتبله از کتاب شما اینطوری برداشت میشهدهمگوارش13981024
کاربر سایتکامنتآیا در دهان و چینه دان پرندگان مثل ملخ گوارش شیمیایی انجام میشود؟دهمگوارش13981024
پوریا رستمی، دهم تجربی - شیراز - میانگین تراز 7692پاسخ کامنتخیر اونها بزاق ندارندهمگوارش13981024
سپیده نجفى - گروه آزمونپاسخ کامنتبله توسط آنزیم‌های بزاقدهمگوارش13981024
کاربر سایتکامنتآیا این جمله درسته/جابه جایی مواد در کولون پایین رو هم جهت با زنش مژک‌های بینی صورت میگیرد/دهمگوارش13981024
سپیده نجفى - گروه آزمونپاسخ کامنتخیر مواد در کولون پایین‌رو به سمت پایین حرکت می‌کنند، جهت حرکت زنش مژک‌های بینی به سمت بالا و حلق استدهمگوارش13981024
کاربر سایتکامنتدر تشریح مری لایه‌های بیرونی و مخاط نازکترین لایه‌های مری هستند ؟ اگرنه کدوم نازکترینه ؟دهمگوارش13981025
سپیده نجفى - گروه آزمونپاسخ کامنتطبق شکل ص18 کتابتون، زیرمخاط و لایه‌ی بیرونی نازک‌تر هستنددهمگوارش13981025
کاربر سایتکامنتکولون بینی....درون بینی...1)برخلاف_برای برسی بخش‌های مختلف دستگاه گوارش کارایی دارد2)همانند_برای برسی اختلال‌های لوله‌ی گوارش به کار میرود3)برخلاف_قادر به مشاهده‌ی مستقیم تصاویر درون بدن نیست4)همانند_امکان مشاهده‌ی بخش‌های مختلف روده‌ی باریک را فراهم می‌اورد🌸🌸#زهرادهمگوارش13981025
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 7037پاسخ کامنتگزینه 2.....دهمگوارش13981025
کاربر سایتکامنتکدام یک از سلول‌های غده‌های معده هورمون ترشح میکنن و نام هورمون چیه ؟دهمگوارش13981025
کیان جمشیدی، دهم تجربی - تالش - میانگین تراز 6983پاسخ کامنتیاخته‌های عمقی ترشح کننده هورمون که گاسترین ترشح میکننددهمگوارش13981025
سپیده نجفى - گروه آزمونپاسخ کامنتهورمون گاسترین توسط سلول‌های خاصی از غدد معده ساخته میشه که قبلا در شکل کتابتون نامگذاری شده بود اما الان حذف شدهدهمگوارش13981025
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 7037کامنتکدام گزینه درست است؟1)آئورت بعد از خروج، خود به انشعاباتی تقسیم میشود اما هیچکدام با قلب اتصال ندارد.2)در هنگام دم عمیق،حجم شکمی افزایش میابد و دیافراگم منقبض میشود.3)جاندارانی که گوارش درون سلولی دارند،واکوئل تشکیل نمیدهند.4)انسان همانند ملخ آنزیم ترشح میکند و به اندام دیگر بدن خود وارد میکند.دهمگوارش13981025
یاسمن نظری، دهم تجربی - الشتر - میانگین تراز 6473پاسخ کامنتگزینه 4...1)دو انشعاب عروق کرونری هستند که به قلب می‌روند2)هنگام دم عمیق حجم فضای شکمی کاهش میابد3)پارامسی گوارش درون سلولی دارد که درون ان واکوئل گوارشی و..تشکیل میشوددهمگوارش13981025