مصطفی پروین: از روستای گچویه تا پزشکی بندرعباس

مصطفی پروین هستم اهل روستای گچویه از شهرستان بستک در استان هرمزگان

مصطفی پروین: از روستای گچویه تا پزشکی بندرعباس

مصطفی پروین هستم اهل روستای گچویه از شهرستان بستک در استان هرمزگان. از سال چهارم دبیرستان به مدت یک سال در آزمون های کانون قلم چی شرکت کردم و در سال 94 با رتبه ی 1698 موفق به قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس شدم.