سطح دشواری آزمون 27 دی نظام جدید تجربی

درس فیزیک نسبت به کنکور 98 آسان بوده و بقیه درس‌ها سطح دشواری هم سطح کنکور داشته اند.

سطح دشواری آزمون 27 دی نظام جدید تجربی

کنکوری های عزیز رشته تجربی

سلام

*درصد پاسخ گویی کنکوری‌های نظام جدید تجربی به آزمون 27 دی بدین شرح بود:

هیچ درس اختصاصی میانگین درصد پاسخ گویی زیر 20 درصد (2 از 10 )نداشته است.

درصد میانگین دانش آموزانی که در دهک بالای جمعیت هستند ، در محدوده 60 درصد (6 از 10 )بوده است.


*مقایسه چند از 10 آزمون 27 دی و کنکور 98 :


درس فیزیک نسبت به کنکور 98 آسان بوده و بقیه درس‌ها سطح دشواری هم سطح کنکور داشته اند.