ویژگی آزمون 11 بهمن مقطع 12 تجربی (چند سؤال چند دقیقه)

ویژگی آزمون 11 بهمن مقطع 12 تجربی (چند سؤال چند دقیقه)- عمومی + اختصاصی - قابل مشاهده در لینک بالا

ویژگی آزمون 11 بهمن مقطع 12 تجربی (چند سؤال چند دقیقه)

دانش‌آموزان دوازدهمی عزیز سلام

ویژگی‌های آزمون 11 بهمن 12 تجربی به شرح زیر و در جداول مربوطه آمده است:


*تعداد سؤال پاسخ گویی درس‌های اختصاصی برای همة دانش آموزان (اعم از کسانی که به هر دو زوج درس یا کسانی که به فقط به یک زوج درس پاسخ می‌دهند)،  140 سؤال است.


** در آزمون 11 بهمن مانند آزمون‌های قبلی، زمان آزمون برای همة دانش آموزان، 150 دقیقه است.


***در زوج درس‌ها اگر به یک درس یا هر دو درس پاسخ دهید ،تعداد سؤال مساوی و برابر 30 سؤال است .


**** اگر به هر دو درس پاسخ دهید، هر درس 15 سؤال و اگر به یک درس پاسخ دهید آن درس 30 سؤال خواهد داشت.


***** شما می‌توانید برای درس‌های فیزیک و شیمی انتخاب های متفاوتی داشته باشید و نحوة انتخاب شما در یک درس با درس دیگر مرتبط نیست.


دروس اختصاصی (140 سؤال - 150 دقیقه)

دروس عمومی (80 سؤال - 60 دقیقه)

موفق و کامیاب باشید.

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید