تحلیل سوالات ریاضی دوازدهم تجربی، آزمون 27 دی

تحلیل سوالات ریاضی دوازدهم تجربی، آزمون 27 دی توسط علی غندالی رتبه 39 کنکور تجربی 91

تحلیل سوالات ریاضی دوازدهم تجربی، آزمون 27 دی

تحلیل سوالات ریاضی دوازدهم تجربی، آزمون ۲۷ دی

علی غندالی - رتبه ۳۹ کنکور تجربی ۱۳۹۱، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریاضیات محض دانشگاه تهران به صورت همزمان، مدرس ریاضی تیم یک رقمی‌های کنکور (تیک)

برای حضور آنلاین در کلاس‌های تیک و همینطور مشاهده‌ی سایر جلسات، اپلیکیشن تیک را از نرم‌افزار کانونی‌ها دانلود کنید.

فایل های ضمیمه

تحلیل سوالات ریاضی آزمون ۲۷ دی - سوالات ۱۰۱ تا ۱۰۵
تحلیل سوالات ریاضی آزمون ۲۷ دی - سوالات ۱۰۶ تا ۱۱۰
تحلیل سوالات ریاضی آزمون ۲۷ دی - سوالات ۱۱۱ تا ۱۱۵
تحلیل سوالات ریاضی آزمون ۲۷ دی - سوالات ۱۱۶ تا ۱۲۵
تحلیل سوالات ریاضی آزمون ۲۷ دی - سوالات ۱۲۶ تا ۱۳۰