کاظم قلم چی:برای آزمون 11بهمن آماده شوید:سکوی مقایسه دروس پایه

آزمون امروز(27دی) آزمون مهمی بود برای آزمون 11 بهمن آماده شوید : سکوی مقایسه برای درس پایه آزمون 20 دی نتایج مهمی داشت نیم سال دوم آغازی مهم‌تر است .برای نیم سال دوم هدف گذاری و برنامه ری

کاظم قلم چی:برای آزمون 11بهمن آماده شوید:سکوی مقایسه دروس پایه

 

آزمون امروز(27دی) آزمون مهمی بود

 

برای آزمون 11 بهمن آماده شوید : سکوی مقایسه برای درس های پایه

 

آزمون 20 دی  نتایج مهمی داشت

 

نیم سال دوم آغازی مهم تر است .برای نیم سال دوم هدف گذاری و برنامه ریزی کنید

 

آزمون امروز ، آزمون مهمی بود . شما در پایان امتحانات مدرسه در این آزمون شرکت  کردید . بنابراین در اوج آمادگی هستید. مباحث آزمون ، از درس هایی است که در نیم سال اول خوانده اید . بنابراین همه در شرایط یکسانی قرار دارید . درشرایط یکسان و در اوج آمادگی یک آزمون جامع از درس های نیم سال اول دادید . آزمون امروز اولین جمع بندی امسال شما و اولین سکوی مقایسه شما از درس های نیم سال اول است .

اما... مثل همه ی آزمون های دیگر ممکن است از نتیجه ی آزمون امروزتان هم  راضی نباشید . 

آیا از نتیجه تان در همه ی درس ها راضی هستید ؟ 

آیا از  بعضی درس ها یتان راضی  هستید ؟ ( کدام درس ها ؟) 

آیا از بعضی درس هایتان ناراضی هستید ؟ ( کدام درس ها ؟)  

نکته ی خیلی خوب و خبر امیدوارکننده برای برنامه ریزی شما  این است که یک سکوی مقایسه در 15 فروردین خواهید داشت و شما می توانید یک بار دیگر همین درس ها و همین مبحث های  آزمون امروز را در دوران طلایی نوروز مطالعه کنید . 

در آزمون های نوروز شما کارنامه ی سکوهای مقایسه ای  را هم دریافت  خواهید کرد . در هر درس متوجه  خواهید شد نمره ی چند از 10 شما  در مقایسه با آزمون امروز چقدر تغییر کرده است ؟ 

آیا چند از 10 شما در درس های هدف گذاری شده تان بهتر شده ؟ ثابت مانده ؟ یا افت کرده است . 

در کارنامه ی سکوی مقایسه ی نوروز ، نمره ی چند از 10 مهم تر از نمره ی تراز است ، زیرا معمولا در آزمون های نوروز دانش آموزان جدی تر شرکت می کنند و به همین دلیل نمره ی تراز عموم دانش آموزان کمتر می شود .

 

آزمون 11بهمن

برای آزمون 11 بهمن آماده شوید : سکوی مقایسه برای درس های  پایه

 

آزمون 11 بهمن هم که آزمون بعدی شماست ، آزمون جمع بندی است : یک آزمون جمع بندی از درس های پایه . البته آزمون 11 بهمن ، برای دانش آموزانی که از تابستان در آزمون های کانون شرکت کرده اند سومین سکوی مقایسه ای است . اولین آزمون تابستان (21تیر)، اولین آزمون مهر(5مهر ) و آزمون 11 بهمن  هر سه ، سکوهای مقایسه و مربوط به سال های پایه  هستند .  اگر شما از مهرماه در آزمون ها شرکت کرده اید ، این آزمون دومین سکوی مقایسه ای پایه و اگر دیرتر ثبت نام کرده اید ، اولین سکوی مقایسه ای پایه برای  شماست . ویژگی آزمون های کانون و برنامه ی راهبردی آزمون ها این است که از هر زمان شروع کنید می توانید یک برنامه ی جامع و کامل داشته باشید و اگر گاهی در مسیرتان ، کم کاری و تعلل داشتید می توانید در ایستگاه های جبرانی ، کم کاری ها و عقب ماندگی ها را جبران کنید . نیازی نیست به عقب برگردید . ایستگاه های جبرانی در ادامه ی مسیر وجود دارند .البته  کسانی که از ابتدا شروع می کنند یک امتیاز بزرگ دارند ، آن ها می توانند چندین بار مسیر را طی کنند و زیر پایشان را محکم کنند و با آرامش و اطمینان بیشتر به راهشان ادامه دهند .


برای آزمون 11بهمن  به چند نکته ی مهم اشاره می کنم :

1-برای اکثر دانش آموزان چالش های آزمون های پایه بیشتر از چالش های آزمون امروز است . این یک موضوع طبیعی است . شما هم اکنون به مدرسه می روید و اگر هم فارغ التحصیل هستید ، تمرکزتان روی درس های سال دوازدهم بیشتر است .  نگران نباشید اگر در آزمون 11 بهمن در بعضی درس ها به نتیجه ی دلخواه نرسیدید ، آزمون 7 فروردین ایستگاه جبرانی و سکوی مقایسه ی دیگری است و شما از 23 اسفند تا 7 فروردین دوهفته فرصت دارید تا درس های پایه ای را که نیاز بیشتری به تقویت دارید با دقت مطالعه کنید .

 

2- اگر تاکنون کتاب جمع بندی پایه را تهیه نکرده اید هم اکنون تهیه کنید . این کتاب شامل شش آزمون جمع بندی است : دو آزمون جمع بندی از درس های دهم ،  دو آزمون جمع بندی از درس های یازدهم و دو آزمون جمع بندی جامع از درس های دهم و یازدهم ( مجموعا شش آزمون )

 

3- در آزمون های آنلاین سایت طبق تقویم منتشرشده شرکت کنید و کارنامه ی دهکی خود را هم دریافت کنید . کارنامه ی دهکی مشخص می کند شما در کدام درس ها نیاز به تلاش بیشتر و جبران نواقص کارتان هستید

 

4-شما در زوج درس ها می توانید به یکی از هر دو درس پاسخ دهید مثلا به شیمی دهم یا به شیمی یازدهم . اگر به یک درس یا هر دو درس پاسخ دهید تعداد سوال مساوی و برابر 30 سوال است . اگر به هر دو درس پاسخ دهید هر درس پانزده سوال و اگر به یک درس پاسخ دهید آن درس سی سوال خواهد داشت . اما توصیه ی جدی ما این است که به سوال های هر دو درس پاسخ دهید . در آزمون های 21 تیر و 5 مهر هم به هر دو درس پاسخ داده اید . اگر در آزمون 11 بهمن هم به هر دو درس پاسخ دهید کارنامه ی سکوی مقایسه ای شما کامل تر و مفیدتر خواهد بود و متوجه خواهیدشد طی  شش ماه  گذشته ( از تابستان تاکنون ) و طی چهار ماه  گذشته ( از مهرماه تاکنون ) چقدر و در کدام درس ها پیشرفت یا ثبات یا افت داشته اید  . وقتی به این آگاهی و ارزیابی از خودتان رسیدید می توانید برای سکوی مقایسه ای بعدی در 7 فروردین بهتر برنامه ریزی کنید . در آزمون 7 فروردین هم به هر دو  درس از هر زوج درس پاسخ خواهید داد و می توانید تغییرات خود را تا آن زمان تشخیص دهید و سپس برای دوران جمع بندی برنامه ریزی کنید .

 

آزمون 20دی نتایج مهمی داشت

آزمون 20دی نتایج مهمی داشت .نتایج آزمون 20 دی برای خود ما هم دور از انتظار و عجیب بود . نتایج این آزمون یک اصل مهم را به خوبی و دقت اثبات کرد. در آزمون 20 دی ، برای هر درس دو نوع سوال  طراحی جدید و شناسنامه دار، ارائه شده بود. وقتی نمره های همه ی درس ها را استخراج کردیم . متوجه شدیم  بین نمره های دو نوع سوال فقط یکی دو درصد اختلاف وجود دارد . همه تصور می کردیم حداقل ده درصد تفاوت بین نمره های طراحی شده و شناسنامه داروجود داشته باشد .زیرا سوال های شناسنامه دار آشنا هستند و به همین دلیل شاید دانش آموزان به این سوال ها بهتر پاسخ دهند . درسه رشته ی ریاضی و تجربی و انسانی فقط در دو درس تفاوت  بیش از سه درصد بود یکی شیمی برای رشته ی تجربی و دیگری فلسفه برای رشته ی انسانی که تفاوت ها ی میانگین نمره ها به ترتیب پنج درصد و هفت درصد بود. نتایج این آزمایش که در مقیاس وسیع انجام شد برای انتخاب منابع و تصحیح منابع در نیم سال دوم به شما کمک می کند وقتی با سوال های شناسنامه دار و استاندارد کار می کنید می توانید مطمئن باشید که از عهده ی سوال های طراحی جدید نیز برخواهید آمد .

 

نیم سال دوم آغازی مهم تر است

اکنون در پایان نیم سال اول نگاهی به گذشته داشته باشید . دستاوردهای خودتان را در نیم سال گذشته کشف کنید . ممکن است به برخی اهدافتان نرسیده باشید اما حتما دستاوردهای مهمی دارید . این دستاوردها را بنویسید و در جلسه ی پنج نفره با یک پاورپوینت یا یک مقاله ی کوتاه ارائه کنید. بهتر است ابتدا این دستاوردها را  در منزل و برای پدر و مادر ارائه کنید . می توانید برای دوستان و پشتیبان خودتان هم دستاوردهایتان را بیان کنید . از ارائه ی خودتان یک فیلم یک تا سه دقیقه ای تهیه کنید و در جلسه ی پنج نفره به نمایش بگذارید . راهکارهای موفقیت خود را هم بیان کنید و توضیح دهید . مهم نیست دستاوردها کوچک یا بزرگ باشند . آینده را با همین قدم های کوچک می توان ساخت و هموار کرد .

برای نیم سال دوم  هدف گذاری کنید . چند هدف دست یافتنی را در نظر بگیرید  وبرنامه ای که برای رسیدن به هدف ها یتان دارید در جایی بنویسید. در نیم سال دوم یک فرصت استثنایی هم وجود دارد که در نیم سال اول نداشتید و آن هم دوران طلایی نوروز است . برای دوران طلایی نوروز از هم اکنون فکر کنید . تابلوی دوران طلایی نوروز ابزاری است که برای برنامه ریزی به شما کمک می کند . با کمک پشتیبان با هم فکری با دوستان و با مشورت مداوم با پدر و مادر و سایر اعضای خانواده موفقیت های خودتان در نیم سال اول را جشن بگیرید وبرای نیم سال دوم هدف گذاری و برنامه ریزی کنید . جلسه های پنج نفره و جشن های پیشرفت درسی مکان مناسبی برای تقدیر از شما و احترام به تلاش های شماست.


کاظم قلم چی

دی 98

فایل های ضمیمه

کاظم قلم چی: برای آزمون 11بهمن آماده شوید ( قسمت اول - 30 دقیقه)
کاظم قلم چی: برای آزمون 11بهمن آماده شوید ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
کاظم قلم چی: برای آزمون 11بهمن آماده شوید ( قسمت سوم - 15 دقیقه)