فیلم تحلیل سوالات آزمون 27 دی 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 27 دی 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می‌نمائید

فیلم تحلیل سوالات آزمون 27 دی 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 27 دی 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می نمائید :‌


 ریاضی : محمد جواد محسنی 


 زیست : محمد امین بیگی - وحید شهنواز 


 فیزیک : حسین میرزایی - وحید مجدآبادی 


 شیمی : مهران رنجبر - حامد اسماعیلی

فایل های ضمیمه

حل سوالات 181 تا 187 فیزیک
حل سوالات 188 تا 195 فیزیک
حل سوالات 116 تا 122 ریاضی
حل سوالات 123 تا 130 ریاضی
حل سوالات 156 تا 160 زیست
حل سوالات 161 تا 165 زیست
حل سوالات 166 تا 170 زیست
حل سوالات 171 تا 175 زیست
حل سوالات 176 تا 180 زیست
حل سوالات 196 تا 202 فیزیک
حل سوالات 203 تا 210 فیزیک
حل سوالات 101 تا 108 ریاضی
حل سوالات 109 تا 115 ریاضی
حل سوالات 211 تا 219 شیمی
حل سوالات 219 تا 222 شیمی
حل سوالات 223 تا 225 شیمی
حل سوالات 131 تا 135 زیست
حل سوالات 136 تا 140 زیست
حل سوالات 141 تا 145 زیست
حل سوالات 146 تا 150 زیست
حل سوالات 151 تا 155 زیست

مطالب مرتبط

سهیل حسن خانپور
ارسال شده توسط : سهیل حسن خانپور