آموزش و حل تصویری سوالات ریاضی هشتم-آزمون 27 دی 98

بنیاد دانش بنیان کمان آکادمی "مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش نموده است.

آموزش و حل تصویری سوالات ریاضی هشتم-آزمون 27 دی 98

بنیاددانش بنیان کمان آکادمی"مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون های کانون فرهنگی آموزش نموده است و آن ها را یک ساعت پس از برگزاری آزمون از طریق سایت" پاسخ دات این" در اختیار دانش آموزان کانونی قرار می دهد.

شما می توانید با مراجعه به سایت پاسخ، فیلم تمامی سوالات آزمون را مشاهده نمایید.


لینک سایت پاسخ


شما می توانید با مراجعه به سایت پاسخ، فیلم تمامی سوالات آزمون را مشاهده نمایید.

فایل های ضمیمه

تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-27 دی 98–ریاضی هشتم–سؤال 41
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-27 دی 98–ریاضی هشتم–سؤال 42