محمد عزیزی: از روستای خانم آباد تا پزشکی کرمانشاه

محمد عزیزی از روستای خانم آباد از توابع شهرستان پاوه استان کرمانشاه هستم

محمد عزیزی: از روستای خانم آباد تا پزشکی کرمانشاه

محمد عزیزی از روستای خانم آباد از توابع شهرستان پاوه استان کرمانشاه هستم از سال 94 دانش آموز بورسیه کانون بودم و در سال 97 با رتبه ی 855 در رشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبول شدم .