دالیا بهمن پور: از روستای چورژی تا مهندسی معماری همدان

من دالیا بهمن پور از روستای چورژی از توابع شهرستان پاوه استان کرمانشاه هستم

دالیا بهمن پور: از روستای چورژی تا مهندسی معماری همدان

من دالیا بهمن پور از روستای چورژی از توابع شهرستان پاوه استان کرمانشاه هستم از سال 95 دانش آموز بورسیه کانون بودم و در سال 96 با رتبه ی 3199 در رشته ی مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینای همدان قبول شدم .