مجله کنکوری‌ها(مجله سرای دانش 79): ویژه‌ی کنکوری‌های ریاضی

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 79 مجله‌ی سرای دانش (27 دی) را که به صورت ویژه برای کنکور‌های ریاضی (دوازدهم و فارغ‌التحصیل) منتشر شده است، دانلود کنید.

مجله کنکوری‌ها(مجله سرای دانش 79): ویژه‌ی کنکوری‌های ریاضی

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 79 مجله‌ی سرای دانش (27 دی) را که به صورت ویژه برای کنکور‌های ریاضی (دوازدهم و فارغ‌التحصیل) منتشر شده است، دانلود کنید.

در این آزمون مجله‌ی سرای دانش برای کنکوری‌های تجربی و انسانی هم به صورت مجزا منتشر شده است.

مجله کنکوری‌ها(مجله سرای دانش 79): ویژه‌ی کنکوری‌های ریاضی


منبع :