مجله‌ی اختصاصی ویژه‌ی دانش‌آموزان انسانی (مجله سرای دانش 78)

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 78مجله‌ی سرای دانش (27 دی) را که به صورت ویژه برای دانش‌آموزان انسانی (دهم و یازدهم و دوازدهم) و کنکوری‌ها هنر و زبان هنرجویان هنرستانی منتشر شده، دانلود کنید

مجله‌ی اختصاصی ویژه‌ی دانش‌آموزان انسانی (مجله سرای دانش 78)

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 78 مجله‌ی سرای دانش (27 دی) را که به صورت ویژه برای دانش‌آموزان انسانی (دهم و یازدهم و دوازدهم) و کنکوری‌ها هنر و زبان  هنرجویان هنرستانی‌ منتشر شده است، دانلود کنید.

در این آزمون مجله‌ی سرای دانش برای کنکوری‌های تجربی و ریاضی هم به صورت مجزا منتشر شده است.

مجله کنکوری‌ها(مجله سرای دانش 78): ویژه‌ی دانش‌آموزان انسانی


منبع :