با رهیافت نوین RSD اره‌های پیشرفت را تیزتر می‌کنید

درخشش‌های دلنوازتان در نیم‌سال اول نویدبخش روزهای رویایی از جنس تلاش و پیشرفت در "فصلِ آغازی مهم‌تر" یعنی نیم‌سال دوم است.

با رهیافت نوین RSD اره‌های پیشرفت را تیزتر می‌کنید

سلامی نو تقدیم نگاه‌های باصفایتان.

درخشش‌های دلنوازتان در نیم‌سال اول نویدبخش روزهای رویایی از جنس تلاش و پیشرفت در "فصلِ آغازی مهم‌تر" یعنی نیم‌سال دوم است.

سرعت یادگیری شما دانش‌آموزان بسیار شبیه سرعت واکنش‌های شیمیایی چندمرحله‌ای است. در این واکنش‌ها همیشه مرحله‌ای وجود دارد که آهسته‌تر و کندتر از مراحل دیگر انجام می‌شود. با این که پیشروی مراحل دیگر سریع‌تر و در کسری از ثانیه است، اما سرعت کلی واکنش را همین مرحله‌ی آهسته تعیین می‌کند. پس همان‌طور که مرحله‌ی تعیین‌کننده‌ی سرعت، "Rate-determining step " موسوم به RSD، در معادله‌ی پیشرفت یک واکنش مهم است، شناخت هر دانش‌آموز از موانع یادگیریش نیز اره‌های یادگیری و سرعت پیشروی او را تیزتر می‌کند.

فرض کنید شما می‌خواهید نقاط ناپیوستگی یک تابع ریاضی را بررسی کنید و تعیین دامنه‌ی تابع، ساده‌سازی معادله، رسم نمودار و تمرکز روی حد و نقاط ناپیوستگی از مراحل پیش‌نیاز پاسخگویی به این سوال می‌باشد. این که در یک یا پنج دقیقه به این سوال جواب دهید بستگی به میزان مهارت و توانایی تحلیل شما در هر یک از ریز مراحل پیش‌نیاز و هماهنگی بین آن‌ها دارد. ریزمرحله‌ای که در آن کندتر از بقیه باشید سرعت کلی پاسخگویی شما را کاهش می‌دهد با اینکه حتی اگر بقیه‌ی مراحل را در سی ثانیه و ذهنی پیش ببرید.

شما دانش‌آموزی منحصربه‌فرد، با ویژگی‌های خاص خودتان هستید و تداوم "شخصی‌سازی" مبتنی بر فراشناخت، بازده مطالعاتی شما را بیشتر می‌کند. امیدوارم در نیم‌سال دوم هم "تک‌برنامه‌ای" باشید و متناسب با نیازهای آموزشیتان بر اساس آموزه‌های الهام‌بخش جعبه‌ابزار کارنامه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری نمایید.

حس خوبتان روزافزون