با هوشمندی در تونل تلاش به شکوه و روشنی می‌رسید

درخشش تحسین برانگیزتان در جمع‌بندی نیم‌سال اول و آزمون‌های مدرسه را تبریک می‌گویم. تداوم این سخت‌کوشی در تونل زیبای تلاش را برایتان خواستارم.

با هوشمندی در تونل تلاش به شکوه و روشنی می‌رسید

دوستان گلم، سلام.

درخشش تحسین برانگیزتان در جمع‌بندی نیم‌سال اول و آزمون‌های مدرسه را تبریک می‌گویم. تداوم این سخت‌کوشی در تونل زیبای تلاش را برایتان خواستارم.

مسیر چالشی پیشرفت، به یک مسابقه‌ی دوی صد متر می‌ماند که در هر نیم‌متر آن، یک مانع است. هوشمندی در رویارویی با این موانع، ما را سریع‌تر به خط پایان می‌رساند.

سرعت تست‌زنی پایین یکی از چالش‌های اصلی و آشنای دانش‌آموزان در آزمون‌های برنامه‌ای است. برای بهبود سرعت تست‌زنی، بیایید به فرآیند حل یک مساله نگاهی دقیق‌تر داشته باشیم. فهم سوال و آگاهی از نکات پیدا و پنهان آن، برقراری ارتباط معنادار و علمی بین داده‌ها و خواسته‌های سوال و سپس تصمیم به حل مساله کاری ضروری است. رسیدن به جواب بعضی پرسش‌ها راه‌حلی چند مرحله ای دارد. اگر در یکی از این مراحل، ضعف‌های مهارتی یا دانشی داشته باشیم مدت زمان نهایی پاسخگویی به آن سوال، بیشتر از حد استاندارد شده و سرعت تست‌زنی ما پایین می‌آید. برای بهبود این چالش، تمرکز روی ضعف‌های ریز مبحثی و مهارت‌های پایه سودمند است.

با استفاده از تست‌های مجموعه کتاب‌های اشتباهات متداول و سه‌سطحی بهتر می‌توانید گره‌های یادگیری خود را پیدا نموده و برای بهبود آن‌ها تلاش کنید.

انگیزه‌اتان سرشار