نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر

با توجه به پایان یافتن امتحانات نیم‌سال اول موضوعی که ذهن اکثر دانش‌آموزان را مشغول می‌کند شروع ترم جدید است.

نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر

با توجه به پایان یافتن امتحانات نیم‌سال اول موضوعی که ذهن اکثر دانش‌آموزان را مشغول می‌کند شروع ترم جدید است. شروع نیم‌سال دوم بهترین زمان برای برطرف کردن نقص‌هایی است که در ترم پیش داشته‌اید.

برای نیم‌سال دوم می‌توانید چهار گام زیر را بردارید:

1. با پیش‌خوانی حجم اندکی از نیم‌سال دوم شروع کنید.

2. درس‌های پایه و دوازدهم مربوط به نیم‌سال اول را مجددا مرور و جمع‌بندی کنید.

3.نیم‌سال دوم را آغاز کنید و درس‌ها را دائما مرور کنید.

4.در نهایت نمام درس‌های پایه و دوازدهم را در دوران طلایی و جمع‌بندی به تسلط برسانید.

در ضمن رعایت این موارد برای رسیدن به بالاترین راندمان برای هر دانش‌آموز الزامی است:

1.تکمیل دفتر برنامه‌ریزی را در اولویت خود قرار دهید.

2.یادگیری‌های ناقص خود را تکمیل کنید.

3.خلاصه‌نویسی داشته باشید.

4.روش خود را در صورت لزوم تغییر دهید یا اصلاح کنید.

5.منابع مطالعاتی خود را برای بار دیگر بررسی کنید.