بهترین زمان پیشرفت

دانش‌آموزان سخت‌کوش همیشه در حال تکاپو برای پیشرفت هستند. آغاز نیم‌سال دوم بشارت پیشرفت را به دانش‌آموزان می‌دهد.

بهترین زمان پیشرفت

دانش‌آموزان سخت‌کوش همیشه در حال تکاپو برای پیشرفت هستند. آغاز نیم‌سال دوم بشارت پیشرفت را به دانش‌آموزان می دهد.

پشت سر گذاشتن امتحان‌های مدرسه، آزمون‌های پروژه‌ی چهارم، آغاز تدریس مباحث جدید و حجم کم درس‌ها و ... عواملی هستند که زمینه‌ساز این پیشرفت هستند، به شرطی که از آن‌ها به درستی کمک بگیرید.

  • مهندسی روش‌ها

  • مهندسی منابع مطالعاتی

دو اصطلاح بالا اصطلاحات پرکاربرد و کارآمد در ابتدای نیم‌سال دوم هستند. اما شاید بپرسید که معنای این اصطلاحات چیست؟

 امتحان‌های پایان ترم و آزمون‌های پروژه‌ی سوم و چهارم به شما امکان قضاوت صحیح در مورد روش‌ها و منابع مطالعاتی را می‌دهد. اینکه برای هر درس با چه روش و با چه منابعی درس خوانده‌اید و آیا نتیجه‌ی متناسب و دلخواه کسب کرده‌اید یا نه و اینکه تصمیم بگیرید که آیا ادامه‌ی به‌کارگیری آن‌ها می‌تواند برایتان مفید و کارگشا باشد یا نه و در صورت عدم به‌‌کارگیری، روشی مناسب جایگزین آن کنید.

آزمون‌های پروژه‌ی پنجم با حجم اندک در شروع نیم‌سال دوم است که فرصتی مغتنم برای به‌کارگیری روش‌ها و منابع موفق و همچنین آزمودن موارد اصلاح شده است.

این فرصت زمینه‌ساز افزایش تراز شما خواهد بود.