تحلیل سوالات زیست آزمون 20دی دوازدهم تجربی توسط حسین محمودی

آقای حسین محمودی رتبه 31منطقه3 و دانشجوی پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی برخی از سوالات درس زیست‌شناسی این آزمون را برای شما عزیزان بررسی و تحلیل کرده‌اند.

تحلیل سوالات زیست آزمون 20دی دوازدهم تجربی توسط حسین محمودی

آقای حسین محمودی رتبه 31منطقه3 و دانشجوی پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی برخی از سوالات درس زیست‌شناسی این آزمون را برای شما عزیزان بررسی و تحلیل کرده‌اند.

با دانلود فایل پیوست می‌توانید از نکاتی که ایشان بازگو کرده‌اند استفاده کنید.

فایل های ضمیمه