کارنامه‌ی اشتباهات، پرطرفدارترین کارنامه

کارنامه‌ی اشتباهات یکی از انواع کارنامه‌هایی است که در جعبه‌ابزار کارنامه در سایت کانون برای دانش‌آموزان آماده می‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند آن را در صفحه‌ی شخصی خود مشاهده کنند.

کارنامه‌ی اشتباهات، پرطرفدارترین کارنامه

کارنامه‌ی اشتباهات یکی از انواع کارنامه‌هایی است که در جعبه‌ابزار کارنامه در سایت کانون برای دانش‌آموزان آماده می‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند آن را در صفحه‌ی شخصی خود مشاهده کنند. به وسیله‌ی این کارنامه دانش‌آموزان می‌تواند متوجه اشتباهات و نقاط ضعف خود شود و روی آن‌ها کار کنند تا در آزمون‌های بعدی این اشتباهات دوباره تکرار نشود.

کارنامه‌ی اشتباهات به صورت آزمون محور و درس محور در صفحه‌ی شخصی دانش‌آموزان قرار داده می‌شود. به کمک کارنامه‌ی اشتباهات دانش‌آموزان می‌توانند علاوه بر این که متوجه اشتباهات خود می‌شوند، بررسی کنند که در کدام مباحث و درس‌ها ضعیف‌تر هستند و از این طریق پیشرفت داشته باشند. کارنامه‌ی اشتباهات یکی از پرطرفدارترین کارنامه‌ها در بین دانش‌آموزان است و آن‌ها می‌توانند در زمان امتحانات مدرسه و آزمون‌ها به سراغ این کارنامه بروند و از آن بهره ببرند.