یازدهم رشته‌ی معماری: آشنایی با کتاب عناصر و جزئیات

هر طراح و مهندس و به‌طورکلی هر عامل اجرایی در کار ساختمان، باید ابتدا از عناصر مختلف ساختمانی و ویژگی‌های مربوط به آن‌ها و همچنین از جزئیات گوناگون ساختمانی اطلاعات کافی داشته باشد.

یازدهم رشته‌ی معماری: آشنایی با کتاب عناصر و جزئیات

هر طراح و مهندس و به‌طورکلی هر عامل اجرایی در کار ساختمان، باید ابتدا از عناصر مختلف ساختمانی و ویژگی‌های مربوط به آن‌ها و همچنین از جزئیات گوناگون ساختمانی اطلاعات کافی داشته باشد. به‌عبارتی برای اجرای پروژه‌های ساختمانی و استفاده از نقشه‌ها، باید از عناصر و جزئیات ساختمانی آگاه بود.

معماری نیاز به تخصص‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای دارد که با فراگرفتن و اجرای آن‌ها، کیفیت و کمیت کار معماری ارتقا می‌یابد.

مهندسان معمار و مجریان ساختمانی، با دانستن عناصر و جزئیات ساختمانی، ارتباط خوبی با هم برقرار می‌کنند و خلأ‌های موجود پر می‌شود. هدف اصلی این کتاب نیز آگاهی معماران از عناصر و جزئیات ساختمانی برای بهبود ارتباط با مجریان در کارگاه‌های ساختمانی است.

این کتاب در ده فصل به معرفی عناصر ساختمانی می‌پردازد که رعایت ترتیب فصل‌ها با توجه به پیوستگی مطالب به هم، ضروری است. همچنین با مطالعه‌ی این کتاب و ترسیم جزئیات آن، توانایی ترسیم جزئیات ساختمانی را به دست خواهید آورد؛ چیزی که هدف کلی این کتاب است.

در فصل اول این کتاب با مفاهیم اصلی و عناصر اصلی ساختمانی آشنا خواهید شد و در فصل‌های بعدی در کنار یادگیری مفاهیم، با ترسیمات متفاوتی از جزئیات ساختمانی آشنا می‌شوید.

چیزی که باعث افزایش راندمان یادگیری در این درس خواهد شد، بازدید از کارگاه‌های ساختمانی است. توصیه می‌کنم در کنار مطالعه و تمرین جزئیات این کتاب، برای بازدید از کارگاه‌های ساختمانی هم برنامه‌ریزی کنید.

منبع :