آزمونک جامع نیم سال اول زیست شناسی دوازدهم - محمدرضا قراجه

آزمونک جامع نیم سال اول زیست شناسی دوازدهم با بیش از 40 نکته

آزمونک جامع نیم سال اول زیست شناسی دوازدهم - محمدرضا قراجه

دانش آموزان تجربی عزیز

سلام ، محمدرضا قراجه مرند آزمونک زیست شناسی جامع هماهنگ با مباحث آزمون 27 دی ماه ارائه داده است.

پیشنهاد میشود برای مرور و جمع بندی مطالب ، سوالات را از فایل ضمیمه دانلود و مطالعه فرمایید.

موفق و پیروز باشید.