تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک (72)

میدان دید یوزها وسیع است؛ یعنی حدود 280 درجه و به‌عبارتی 100 درجه بیشتر از میدان دید انسان.

تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک (72)


19

جالب است بدانید مورچه‌ها به‌قدری می‌توانند سریع حرکت کنند که اگر جثه‌ی مورچه به‌ اندازه‌ی جثه‌ی انسان بود، سرعت مورچه مانند اتومبیل لامبورگینی بود.

17

میدان دید یوزها وسیع است؛ یعنی حدود ۲۸۰ درجه و به‌عبارتی ۱۰۰ درجه بیشتر از میدان دید انسان. در طول روز تفاوتی با میدان دید انسان ندارد. این تفاوت مربوط به شب است که ۶ تا ۸ برابر بیشتر از وسعت دید انسان است.

18

کرم ابریشم از فاصله‌ی نزدیک

19

جالب است بدانید مورچه‌ها به‌قدری می‌توانند سریع حرکت کنند که اگر جثه‌ی مورچه به‌ اندازه‌ی جثه‌ی انسان بود، سرعت مورچه مانند اتومبیل لامبورگینی بود.

20

هورن‌بیل‌ها پرنده‌های عجیب و غریبی هستند که در آفریقا و در بخش‌هایی از آسیا زندگی می‌کنند.

21

گونه‌های متعددی از کنه‌ گوش‌ها و گردن و کشاله‌ی ران اغلب شیرها را آلوده می‌کند.

22

وقتی عقاب طاس یکی از پرهایش را از دست می‌دهد، به‌صورت خودکار برای حفظ تعادل، یک پر هم از بال دیگرش می‌کَند.

23

جغد در حال تیک‌آف

جغد پرنده‌ی سودمندی است؛ زیرا خوراکش انواع موش است و در شکاف تنه‌ی درختان و آشیانه‌های متروک زاغان زندگی می‌کند.

24

گرگ‌ها می‌توانند از فاصله‌ی یک‌ونیم‌کیلومتری، بو را تشخیص دهند. آن‌ها ۲۰۰‌میلیون سلول بویایی در بینی خود دارند. این سلول‌ها در انسان ۵‌میلیون است.


منبع :