اول خودتان را بشناسید و سپس برنامه‌ریزی کنید

در روز یا هفته چند ساعت درس می‌خوانم؟ بیشترین علاقه‌ام به کدام درس است

اول خودتان را بشناسید و سپس برنامه‌ریزی کنید

در روز یا هفته چند ساعت درس می‌خوانم؟ بیشترین علاقه‌ام به کدام درس است؟ بهترین و بیشترین نمره‌ام مربوط به کدام درس است؟ نقطه‌ضعف من کدام درس است؟ چقدر در انجام تکالیف مدرسه‌ام منظم هستم؟ در کلاس درس چگونه‌ام؟ بعد از مدرسه برای ساعت مطالعه‌ام چگونه برنامه‌ریزی می‌کنم؟ آیا می‌توانم روش‌های یادگیری‌ام را توضیح دهم؟ تمرکزم در یادگیری چقدر است؟ آیا برای درس‌خواندن اضطراب دارم؟ امتحان و نمره‌ چقدر برایم اهمیت دارد؟ مهارت امتحان‌دادن و آزمون‌دادن دارم یا خیر؟ از پدر و مادر و از هم‌کلاسی‌ها و از معلمان چگونه کمک می‌گیرم؟ نقش کتاب‌های درسی و کمک‌آموزشی در پیشرفت درسی‌ام چقدر است؟ بعد از درس، بیشترین اوقاتم را صرف چه کاری می‌کنم؟ و ده‌ها پرسش دیگر که پاسخ‌گوی آن‌ها خودت هستی.

پاسخ شفاف از طرف تو یعنی ابراز خودت؛ یعنی آگاهی از خودت. وقتی بتوانی خودت را آن‌‌ گونه که هستی توصیف کنی، می‌توانی همان گونه که می‌خواهی، تغییر بدهی.

پس از ۱۱ سال درس‌خواندن، به همه‌ی مختصات مثبت زندگی و تحصیل خود باور داشته باش. از همین جا شروع کن؛ با همین مثبت‌های فعلی. مدرسه و معلم به تو برنامه خواهد داد؛ اما کانونْ نخست به تو ابزار آزمون می‌دهد تا بیشتر خودت را بشناسی. فقط قول بده منظم و پیوسته، به پیمان دوهفته‌ای‌مان وفادار باشی.

منبع :