روی اشتباهات خود در آزمون‌ها سرمایه‌گذاری کنید

با یکی از دانش‌آموزان درباره‌ی اهمیت اشتباهات گفت‌وگو می‌کردم.

روی اشتباهات خود در آزمون‌ها سرمایه‌گذاری کنید

با یکی از دانش‌آموزان درباره‌ی اهمیت اشتباهات گفت‌وگو می‌کردم. موضوع این بود که اشتباهات در آزمون و احیاناً تأثیری که روی نمره‌ی آن دانش‌آموز می‌گذاشت، به ناپایداری در عملکرد مطالعاتی‌اش منجر می‌شد.

در باور من توجه به اشتباهات، نوعی سرمایه‌گذاری است که چند برابر سود برایتان به ارمغان می‌آورد. با توجه به اشتباهات خود در آزمون‌ها، نه‌تنها از تکرار آن جلوگیری می‌کنید، بلکه با تبدیل یادگیری‌های ناقص به کامل، پاسخ‌های اشتباه را به پاسخ‌های درست در آزمون‌های بعدی تبدیل می‌کنید و از اشتباهات مشابه جلوگیری می‌کنید.

از سرمایه‌گذاری روی اشتباهات خود غافل نشوید و برای این کار «کارنامه‌ی اشتباهات» ابزار کارآمدی برایتان خواهد بود. با این کار عملاً یک اتفاق دیگر هم می‌افتد. با دیدن اشتباهات خود در آزمون، کمتر ناراحت می‌شوید؛ زیرا می‌دانید حالا فرصت مناسبی برای تکمیل یادگیری نقاط خاکستری دانش خود پیدا کرده‌اید.

منبع :