یادگیری از طریق کامنت‌ها (شیمی دوازدهم، فصل اول) آزمون27 دی

در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ‌های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی3 و مباحث فصل اول، طبق برنامه راهبردی آزمون 27 دی را آماده کرده ایم

یادگیری از طریق کامنت‌ها (شیمی دوازدهم، فصل اول) آزمون27 دی

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند ... بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان ، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

 در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی3 و مباحث فصل اول، طبق برنامه راهبردی آزمون 27 دی را آماده کرده ایم تا بتوانید با مرور پرسش و پاسخ های سایر دانش آموزان در مورد این مبحث شما نیز پاسخ پرسش های خود را بیابید و از راهنمایی های سایر دانش آموزان بهره مند شوید.
  1. نام کاربر


متن کامنتمقطعمبحثتاریخ
کاربر سایتکامنتاگر یک واکنش تعادلی را معکوس کنیم، مقدار عددی ثابت تعادل جدید، معکوس مقدار عددی ثابت تعادل اولیه است(ص)....این چرا صحیحه و چرا غلط نیست؟دوازدهمفصل1- ثابت تعادل13981013
سمانه نام خانوادگی - کاربر سایتپاسخ کامنتصحیحه دیگه...خب شما باید فرمول و رابطه به دست آوردن ثابت تعادل رو نگاه کنید...تو صورت فراورده هاست که با معکوس کردن تغییر میکنهدوازدهمفصل1- ثابت تعادل13981013
کاربر سایتکامنتاِچ 2 اِس رو هیدروژن دی سولفید میگیم یا هیدروژن سولفید؟دوازدهمفصل1- اسید و باز13981013
فاطمه ایروانی مهابادی، دهم تجربی - نطنز - میانگین تراز 6578پاسخ کامنتهیچکدام. دی هیدروژن سولفیددوازدهمفصل1- اسید و باز13981013
سالار فیروزی، تجربى نظام جدید - میاندوآب - میانگین تراز 6820کامنتکتاب سه سطحی گفته هر مولکول استیک اسید در طی یونش یک یون هیدرونیوم تولید میکند و درست گرفته ولی اخه مگه استیک اسید جز اسیدهای ضعیف نیست؟پس یک مولکولش نمیتونه که 1 هیدرونیوم بسازه اخه😕😕دوازدهمفصل1- رسانایی الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی13981013
کاربر سایتپاسخ کامنتگفته در طی یونشدوازدهمفصل1- رسانایی الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی13981013
پوریا مرسلی آزاد، دوازدهم تجربی - اسدآبادپاسخ کامنتچرا نمیتونه؟ اونایی که یونش پیدا کنن یکی آزاد میکنن.دوازدهمفصل1- رسانایی الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی13981013
کاربر سایتکامنتص/غ)))) اگر یک مول هاش اف را در آب حل کنیم . غلظت تعادلی یون‌های مثبت و منفی در محلول حاصل با هم برابر است . اگه صحیح است مگه نگفته که غلظت در سامانه تعادلی ثابت است نه یکسان؟دوازدهمفصل1- رسانایی الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی13981013
سمانه نام خانوادگی - کاربر سایتپاسخ کامنتببین هاش اف که برخی مولکول هاش یونیده میشن هرکدوم یه یون مثبت و یه یون منفی میده پس میشه گفت غلظت یون‌های مثبت و منفی برابره چون به نسبت یکسان تولید شده اند و درسامانه تعادلی پس از تعادل غلظت ملکول‌های هاش اف و یون‌های تولید شده ثابت هست و برابر نیست لزومادوازدهمفصل1- رسانایی الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی13981013
کاربر سایتکامنتاین درسته تو واکنش برگشت پذیر لزوما واکنش‌های رفت و برگشت به طور همزمان انجام نمیشه. اما تو تعادلی قطعا همزمانه؟دوازدهمفصل1- ثابت تعادل و قدرت اسیدی13981014
منیب مصطفایی - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندجپاسخ کامنتبله. ببینید واکنش‌های تعادلی زیر مجموعه واکنش‌های برگشت پذیر هستند. یعنی ممکنه واکنشی برگشت پذیر باشه ولی تعادلی نباشه. توی واکنش‌های تعادلی لزوما واکنش رفت و برگشت همزمان و با سرعت برابر انجام می‌شن. ولی توی واکنش‌های برگشت پذیر غیر تعادلی اینطوری نیست.دوازدهمفصل1- ثابت تعادل و قدرت اسیدی13981014
کاربر سایتکامنتفرمول درجه یونش برای اسید‌ها یا باز‌های چند ظرفیتی چطور به دست میاد؟دوازدهمفصل1- رسانایی الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی13981013
حسین حسینی نشاط، تجربى نظام جدید - تهران - میانگین تراز 6230پاسخ کامنتفرقی نداره....غلظت هاچ مثبت روی غلظت اسید اولیهدوازدهمفصل1- رسانایی الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی13981015
مهدیه ابراهیم زاده، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7050کامنتبه 300 میلی لیتر آب مقطر، چند میلی لیتر محلول با پی اچ 3 اتانوئیک اسید اضافه کنیم تا محلولی با پی اچ 3.3 به دست آوریم؟ 1.100 2.900 3.1000 4.1900دوازدهمفصل1- اسید و باز13981015
کاربر سایتپاسخ کامنتخب تو فرمول غلظت اچ مثبت میشه رادیکال غلظت مولار در کای اسیدی ..... بذار. دوبار یه بار برا خود اسیده یه بار هم محلول نهایی بعدش با ام وی برابر با ام وی حل میشهدوازدهمفصل1- اسید و باز13981015
کاربر سایتپاسخ کامنتمنم حلش کردم میشه 100 من اومدم گفتم چون با تغیر غلظت درجه‌ی یونش تغییرمی کند ولی ثابت یونش فقط ثابته پس با فرمول ثابت یونش غلظت واقعی خود اتانوعیک اسید رو حساب کردم بقیش آسونه با فرمول ام در وی مساوی ام دروی به علاوه‌ی ایکس ایکس روحساب کردمدوازدهمفصل1- اسید و باز13981015
کاربر سایتکامنتمگه امونیاک در فرمولش نافلز نداره پس باید اکسید اسیدی باشه پس چرا باز هستش؟دوازدهمفصل1- اسید و باز13981015
صبا عینی، دهم تجربی - تهران - میانگین تراز 7343پاسخ کامنتآمونیاک که اکسید نیست گفتیم اکسید‌های نافلزی خاصیت اسیدی دارندوازدهمفصل1- اسید و باز13981015
آتنا حبیبی توشکوهی، دهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6654پاسخ کامنتاکسید‌های نافلز(یعنی نافلز به اضافه گاز اکسیژن) خاصیت اسیدی دارد ولی آمونیاک اکسید نافلزی نیست و از ترکیب گاز نیتروژن و گاز هیدروژن رو به وجود می‌آید.دوازدهمفصل1- اسید و باز13981015
کاربر سایتکامنتسلام زنجیر هیدروکربنی در صابون‌ها و پاک کننده‌های غیر صابونی باید تعداد کربن هاش از چندتا بیشتر باشه؟دوازدهمفصل1- پاکیزگی محیط با مولکول ها13981016
مهشاد زاهدی، تجربى نظام جدید - دلیجان - میانگین تراز 6336پاسخ کامنتبا اطمینان نـمیگم اما حداقل شمار اتم‌های کربن موجود در زنجیر کربنی اسید‌های چرب رو معمولا (( 14 )) در نظر میگیرن.دوازدهمفصل1- پاکیزگی محیط با مولکول ها13981016
غزاله یوسفی، تجربى نظام جدید - فارسانپاسخ کامنتبین 14 تا 18این معمولا هستدوازدهمفصل1- پاکیزگی محیط با مولکول ها13981016
کاربر سایتکامنتقدرت اسیدی و خاصیت اسیدی چه فرقی دارن ؟کدوم به غلظت بستگی داره؟😳😳دوازدهمفصل1- اسید و باز13981018
آرزو باستان، تجربى نظام جدید - مریوان - میانگین تراز 6071پاسخ کامنتقدرت اسیدی به کا و الفا بستگی داره خاصیت اسیدی به پی اچدوازدهمفصل1- اسید و باز13981018
سید حسن موسوی نیا - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانپاسخ کامنتخاصیت اسیدی صرفا یعنی پی اچ‌. به نوع اسید ربطی نداره و به غلظت و اینا بستگی داره. قدرت یعنی توانایی یون هیدرونیوم درست کردن یه اسید خاص. ‌به ازای یه غلظت معین از اسید هر چقدر بیشتر یون هیدرونیوم درست کنه قدرتش بیشتره و فقط به نوع اسید بستگی داره . (ثابت تعادل قدرت اسیدی رو معین میکنه)دوازدهمفصل1- اسید و باز13981018
محمدهادی شجاعی، تجربى نظام جدید - اردبیل - میانگین تراز 6632کامنت×اگر درصد یونش در محلول 1 مولار اسید ضعیف "اچ آ"برابر با 20درصد باشددرجه‌ی یونش و ثابت یونش اسید"اچ آ"برحسب "مول بر لیتر"درمحلول 0/6مولار آن به ترتیب چقدر است؟(در هردو حالت دما را ثابت در نظر بگیرید.)(متوسط)دوازدهمفصل1- رسانایی الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی13981018
آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5934پاسخ کامنتدرجه یونش:دو دهمدوازدهمفصل1- رسانایی الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی13981018
محمدهادی شجاعی، تجربى نظام جدید - اردبیل - میانگین تراز 6632پاسخ کامنتاین سوال کتاب تابستانه که باید معادله رو بنویسین و تغییر غلظت پیدا کنین یه بار برای 1مولار که از اونجا درجه یونش میاد 0/25و یه بار واس 0/6مولار و از اونجا ثابت یونش میاد "پنج ضرب در ده به توان منفی 2"دوازدهمفصل1- رسانایی الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی13981018