سؤال چالشی شیمی متناسب با 27 دی - محمدحسن محمدزاده مقدم+پاسخ

سؤال چالشی شیمی متناسب با 27 دی - محمدحسن محمدزاده مقدم-قابل مشاهده در لینک بالا

سؤال چالشی شیمی متناسب با 27 دی - محمدحسن محمدزاده مقدم+پاسخ

دوازدهمی‌ های عزیز سلام

محمدحسن محمدزاده مقدم (مسؤل درس شیمی دوازدهم رشتة ریاضی کانون) سؤال چالشی زیر را برایتان تدارک دیده است.

یادآور می‌شوم در این مطالب شما دوستان با کامنت‌های خود سبب یادگیری و آموزش به سایر دوستان خود می‌شوید.


موفق و کامیاب باشید.