مجموعه تست ریاضی ششم دبستان

مجموعه تست ریاضی ششم دبستان همراه با پاسخ تشریحی و بررسی سوالات پر تکرار

مجموعه تست ریاضی ششم دبستان

سلام ششمی های عزیز

دراین مجموعه تست سعی شده تا تست هایی که معمولا مشابه آنها درآزمون ها وجود دارد واز جمله سبک های ثابت طراحی تست به شمار می آیند را بگنجانیم. امیدواریم اگر تستهایی مشابه این تست ها را در آزمون ها دیدید بتوانید به آنها پاسخ صحیح بدهید.