سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر در درس عربی ویژه آزمون 27دی

در این مطلب سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر در درس عربی را ویژه آزمون 27دی باهم می‌خوانیم...

سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر در درس عربی ویژه آزمون 27دی

سوالات پیشنهادی پشتیبانان ویژه در درس عربی

پشتیبانان ویژه و رتبه های برتر کنکــور، سوالات مهم درس عربی را برای آمادگی آزمون 27دی به شما پیشنهاد میدهند !


سوالات پیشنهادی، سوالاتی است که رتبه های برتر کنکور از کتاب های کانون انتخاب میکنند و این سوالات به شکل مبحث محور تنظیم شده اند. به طور مثال، در مبحث «حال» عربی . به علاوه، این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی هستند؛ همچنین، پشتیبانان ویژه، علت انتخاب این سوالات را نیز بیان می کنند.


برای مشاهده فیلم این سوالات پیشنهادی به صفحه پشتیبان ویژه در سایت کانون بروید و سوالات موردنظر درس خود را به همراه روش مطالعه رتبه های برتر در این دروس مشاهده کنید.

چند نمونه از این سوالات را در زیر مشاهده می کنید :

نام رشته و دانشگاه مبحث کتاب شماره صفحه علت انتخاب
پرگل ذاکر مهندسی برق شریف درس دوم عربی دوازدهم سه سطحی عربی دوازدهم 130 28 سوال دشواری است.
رضا طاهری نیک پزشکی ایران حال پیمانه ای عربی کنکور 1719 262 دام دار بودن سوال.
سجاد عمادی پزشکی تهران حال عربی کنکور تجربی و ریاضی 1725 262 مثال کاملی برای مبحث حال است.
امیرحسین سهرابی مفرد پزشکی تهران حال آبی جامع عربی 859 137 تست مهم و پر نکته    


فایل کامل این سوالات با بیش از 70 سوال مهم پیشنهاد شده توسط رتبه های برتر کنکور در ذیل آمده است که می توانید آن را دریافت و مشاهده نمایید.

                                                                  پشتیـــــــبان ویـــــــژه