سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر در درس شیمی ویژه آزمون 27دی

در این مطلب سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر در درس شیمی را ویژه امادگی در ازمون 27دی را با هم مشاهده میکنیم...

سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر در درس شیمی ویژه آزمون 27دی

سوالات پیشنهادی پشتیبانان ویژه در درس شیمی

پشتیبانان ویژه و رتبه های برتر کنکــور، سوالات مهم درس شیمی را برای آمادگی آزمون 27دی به شما پیشنهاد میدهند !


سوالات پیشنهادی، سوالاتی است که رتبه های برتر کنکور از کتاب های کانون انتخاب میکنند و این سوالات به شکل مبحث محور تنظیم شده اند. به طور مثال، در مبحث « الکتروشیمی» شیمی . به علاوه، این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی هستند؛ همچنین، پشتیبانان ویژه، علت انتخاب این سوالات را نیز بیان می کنند.


برای مشاهده فیلم این سوالات پیشنهادی به صفحه پشتیبان ویژه در سایت کانون بروید و سوالات موردنظر درس خود را به همراه روش مطالعه رتبه های برتر در این دروس مشاهده کنید.

چند نمونه از این سوالات را در زیر مشاهده می کنید :

نامرشتهمبحثکتابشمارهصفحهعلت انتخاب
امیرحسام سپاهیپزشکی تهرانآسایش و رفاهسه سطحی شیمی کنکور13933این سوال اولا حفظی بوده و ثانیا به طور موردی مفاهیم را بررسی کرده است.
آهو عضدانلوپزشکی ایرانالکتروشیمیآبی جامع کنکور2526484سوال متداولی است که در مورد موازنه با روش اکسایش کاهش طرح شده است.
رحمت اله اصفهانیپزشکی تهرانالکتروشیمیآبی دوازدهم تجربی50099توجه به بحث موازنه الکتروشیمیایی و تغییر دما در واکنش الکتروشیمی.
سجاد عمادیپزشکی تهرانالکتروشیمیآبی دوازدهم تجربی668137ترکیب خوبی از سلول سوختی و استوکیومتری
فاطمه آشوری راد
پزشکی ایرانآسایش و رفاهآبی جامع کنکور2596501سوال از شکل کتاب درسی طرح شده است
علی زرین نیاپزشکی تهرانالکتروشیمیسه سطحی شیمی دوازدهم22149نیاز به نوشتن معادله و موازنه و انجام محاسبه
علی امیریپزشکی بهشتیالکتروشیمیسه سطحی شیمی دوازدهم19444تشخیص کاهش و اکسایش با کمک آرایش الکترونی
هومن نکونامپزشکی تهرانآسایش و رفاهآبی شیمی دوازدهم2510478تفهیم دقیق معنایی اکسایش و کاهش
حسنعلی ساقیپزشکی تهرانسلول های گالونیسه سطحی شیمی دوازدهم19243سوال چندین مبحث را پوشش داده است

فایل کامل این سوالات با بیش از 150 سوال مهم پیشنهاد شده توسط رتبه های برتر کنکور در ذیل آمده است که می توانید آن را دریافت و مشاهده نمایید.

                                                                  پشتیـــــــبان ویـــــــژه